Tele2


Tele2 opwaarderen met een beltegoedcode

  1. Toets op je Tele2 prepaid telefoon *110*.
  2. Toets daarachteraan de 15-cijferige beltegoed-code en sluit af met een #.
  3. Je Tele2 prepaid beltegoed is nu opgewaardeerd.