Ortel 


Ortel opwaarderen met een beltegoedcode

  1. Bel met je Ortel prepaid telefoon naar 1244 en toets 9 om op te waarderen.
  2. Toets vervolgens de 15-cijferige beltegoed-code in wanneer hierom wordt gevraagd.
  3. Je Ortel prepaid beltegoed is nu opgewaardeerd.

Ortel opwaarderen vanuit het buitenland

  1. Bel naar +316 1200 1244.
  2. Kies voor volg de gesproken instructies
  3. Vul je opwaardeercode in sluit af met een #