KPN 


KPN opwaarderen met een beltegoedcode

  1. Bel met je KPN prepaid telefoon naar 1244 en toets 9 om op te waarderen.
  2. Toets vervolgens de 15-cijferige beltegoed-code in wanneer hierom wordt gevraagd.
  3. Je KPN prepaid beltegoed in nu opgewaardeerd.

KPN opwaarderen vanuit het buitenland

  1. Bel naar *100*1244#
  2. Kies voor volg de gesproken instructies
  3. Vul je opwaardeercode in sluit af met een #