Vodafone


Vodafone opwaarderen met een beltegoedcode

  1. Bel het gratis servicenummer 1200
  2. Toets 1, daarna 4
  3. Vul je opwaardeercode in
  4. Je beltegoed is opgewaardeerd!

Een andere mogelijkheid om Vodafone op te waarderen is door *191* te toetsen, gevolgd door je opwaardeercode, afsluitend met een #.

Vodafone opwaarderen vanuit het buitenland

  • Met een opwaardeerbon die je meeneemt op reis
  1. Toets *102*
  2. Gelijk daarachteraan je opwaardeercode, sluit af met een #
  3. Druk op de bel- of verzendtoets